Privacybeleid

Dit privacy beleid is onderdeel van de Speciale Voorwaarden van Kies Koers. In dit privacy beleid wordt u geïnformeerd over de identiteit van de organisatie, welke persoonsgegevens verwerkt worden, het doel van verwerking van de persoonsgegevens en het recht de toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens weer in te trekken.

Kies Koers B.V. gevestigd aan Prins Bernhardstraat 1a/203, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 75933489 verklaart als volgt:

Wij respecteren het recht op privacy van onze klanten. Wij beperken het vastleggen van persoonsgegevens dan ook zoveel mogelijk tot wat nodig is om onze diensten te leveren en gaan zorgvuldig om met de aan ons verstrekte gegevens. Door middel van deze privacyverklaring willen we u inzicht geven in welke gegevens we vastleggen en waarom.

Onze medewerkers en de freelancetrainers met wie we samenwerken zijn verplicht de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te respecteren en als vertrouwelijk te behandelen.

Vastlegging persoonsgebonden informatie

Kies Koers behoudt zich het recht voor persoonsgebonden informatie te verwerken op basis van de grondslag ‘toestemming’. De gegevens worden vrijelijk afgegeven door gebruik te maken van het contactformulier, het aanmeldformulier op de website, telefonisch of via de mail. Voor verzending van de formulieren op de website wordt akkoord gegaan met dit privacy beleid aan de hand van een actieve handeling, door het aanvinken van de box: ‘Ik ga akkoord met de Algemene voorwaarden van het NRTO en Kies Koers’. De algemene voorwaarden zijn te downloaden door de link te openen, ook staan ze onder de knop ‘downloads’. De persoonsgebonden informatie wordt gebruikt voor:

1. Uitvoering training en Coaching (open inschrijving)

Om deel te kunnen nemen aan een trainingsprogramma of aan individuele Coaching hebben we persoonsgegevens nodig t.b.v. informatieverstrekking, afstemming en facturering. Hiervoor leggen we de volgende informatie van onze klanten vast:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer(s)
 • Email-adres
 • Functie & organisatie
 • Eventueel afwijkend factuuradresOok leggen we informatie vast over uw aanwezigheid, eerder gevolgde trainingen of opleidingen en (indien van toepassing) of u voldoet aan de vereisten voor certificering.Deze gegevens worden digitaal verwerkt in een digitaal klantenbestand: programma ‘Silvasoft’, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Aantekeningen en verslagen van Coaching gesprekken worden bewaard in een afgesloten kast. Deze aantekeningen worden alleen gebruikt door de Coach ten behoeve van de voortgang van het traject.

2. Zakelijke opdrachten
In het geval van zakelijke opdrachten leggen we informatie vast van de opdrachtgever/contactpersoon om een voorstel te kunnen doen en die inhoudelijk en praktisch af te stemmen. Van de deelnemers leggen we de naam en organisatie vast en eventueel het team of de functie. Overige persoonsgegevens van deelnemers aan zakelijke trajecten leggen we niet vast, tenzij iemand zich aanmeldt voor één van de andere diensten van Kies Koers.

3. Nieuwsbrief
Als u zich actief via de website, mail of andere ‘subscribe’ knoppen aanmeldt voor de nieuwsbrief, leggen we uw naam en email-adres digitaal vast. Uw gegevens worden bewaard totdat u uw aanmelding opzegt.

Informatieverzoeken (via het contactformulier en e-mail)

Wanneer u een contactformulier op onze website invult en opstuurt, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons verstrekt opgeslagen voor het verstrekken van de door u gevraagde informatie. Uw gegevens worden opgeslagen in Silvasoft. Wij hebben dan alleen uw naam, emailadres en telefoonnummer gevraagd. Indien u zich aanmeldt voor een training of Coaching hebben we uw persoonsgegevens nodig om de dienst te kunnen leveren (zie hierboven).

Verwerving van bovenstaande gegevens

De gegevens die wij vastleggen zijn altijd aan ons verstrekt door de persoon zelf of door een contactpersoon (bijvoorbeeld door aanmelding voor een training, coaching traject of tijdens een intakegesprek). Wij kopen nooit persoonsgegevens. Wij doen ook niet aan online profilering en verzamelen niet actief gegevens van u uit (openbare) bronnen.

Inzage, wijzigen, verwijderen (persoons-)gegevens

Als u daarom verzoekt zullen wij u inzicht geven in de manier waarop Kies Koers uw gegevens heeft opgeslagen, uw gegevens wijzigen of verwijderen. Neemt u hiervoor contact met ons op via info@kieskoers.nl of 06-1336 2669. Wij hebben persoonsgebonden informatie nodig om onze diensten te kunnen leveren. Als u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen, kan dat dus gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerking van persoonsgegevens valt onder de directe verantwoordelijkheid van de directeur van Kies Koers.

Bewaartermijn

De bewaartermijn van persoonsgegevens is 7 jaar, tenzij anders in deze privacyverklaring is aangegeven.

Foto’s en ander beeldmateriaal
Tijdens opleidingen worden soms foto’s of video’s gemaakt. Deze worden gebruikt voor promotie en marketing doeleinden, om informatie te verstrekken over de opleidingen en trainingen. Daarbij maakt Kies Koers gebruik van het gerechtvaardigd belang wat een ondernemer daarvoor heeft. Foto’s worden soms ook gebruikt als aandenken voor de deelnemers. Aan de deelnemers wordt aan het begin van de training of opleiding gevraagd of zij hier wel/niet mee akkoord zijn. Deelnemers kunnen te allen tijde hun toestemming hiervoor wijzigen.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en zo nodig geüpdatet worden. Dit geldt ook voor onze ICT-leveranciers.

Wij verstrekken niet actief persoonsgegevens aan derden, tenzij dit vooraf met u is afgesproken (bijvoorbeeld als uw werkgever akkoord moet geven op een professioneel ontwikkelingsplan) of als de training wordt verzorgd door iemand uit ons netwerk. Ook in dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld. We maken gebruik van een ICT- dienstverlener die door het leveren van deze dienst aan ons, technisch toegang heeft tot uw gegevens. Deze is ook verplicht zich te houden aan de privacy afspraken zoals hier omschreven.

Websites:

SSL: De website van Kies Koers www.kieskoers.nl is gecontroleerd en beveiligd middels SSL.

Cookies:

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Uw computer is hiermee te herkennen tijdens uw bezoek. Cookies die de websites van Kies Koers genereren, bevatten geen persoonsgegevens. Deze cookies zijn dan ook niet te gebruiken om u te identificeren.

Statistieken (Google Analytics):

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoeveel bezoekers de website heeft. Om ervoor te zorgen dat het geen persoonlijke gegevens verwerkt is er het volgende gedaan:

 1. Een verwerkersovereenkomst getekend met Google.
 2. Het IP-adres is geanonimiseerd.
 3. Gegevens worden niet met Google gedeeld.
 4. Gegevens voor advertentiedoeleinden worden niet met Google gedeeld.
 5. De User ID is uitgeschakeld zodat het gedrag per gebruiker op verschillendeapparaten niet kan worden gevolgd.
 6. De bezoeker wordt middels deze privacyverklaring geïnformeerd.
 7. De bewaarperiode van de gegevens van Google Analytics is ingesteld op 26 maanden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Nadere informatie:

Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze privacyverklaring of de verwerking van uw gegevens via 06-1336 2669 of info@kieskoers.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2023.

Gecertificeerd opleidingsinstituut​