Familie opstellingendag

Welke invloed heeft jouw familie van herkomst op jouw leven?

Stress? Pijn? Ontevredenheid over de relatie(s) die je hebt? Een voortdurend gevoel van onrust? Of voel je soms machteloos/ongeduldig naar bijvoorbeeld je kinderen of andere mensen? 

Misschien heb je al van alles geprobeerd en aan jezelf gewerkt en toch het gevoel hebben dat het nog niet veranderd is. Soms kun je bepaalde crisissen in je leven onvoldoende begrijpen door uitsluitend de feiten te analyseren. Je voelt dat er iets ongrijpbaars is, maar je hebt geen idee wat, waar en waarom.

Heb je wel eens gedacht aan systemisch werk? Hoeveel invloed heeft jouw familie van herkomst op jouw leven? En in hoeverre kan dit verband houden met jouw vragen?

Wat is systemisch werk?

Als je systemisch kijkt, wordt daarmee bedoeld dat je je bezighoudt met het familiesysteem waar je uit voortkomt. Dit kun je vergelijken met een groot web, allemaal draden die met elkaar verbonden zijn. Als hier een draad van kapot is of er zit een knoop in, dan ontbreekt er iets of er zit een obstakel in de weg. Dit is vaak onzichtbaar of onbekend en wordt ook wel de ‘onderstroom’ genoemd. In die onderstroom zit vaak de heling, wanneer het aan het licht komt. Deze onderstroom kan zichtbaar worden tijdens het doen van een opstelling. In een opstelling wordt er contact gemaakt met het energetisch veld, er wordt gewerkt op zielsniveau. Dit is niet uit te leggen, dit moet je ervaren.

Waarom heet het systemisch werk?

Het gaat erom welke plek je inneemt in jouw ‘systeem’, waarbij familie, gezin of werk, het systeem is waarin een persoon functioneert. Door middel van een opstelling wordt gekeken naar welke plek je ingenomen hebt en welke invloed dat gehad heeft op jou. Door je eigen plek weer in te nemen in het systeem zal er rust en balans ontstaan in het gehele systeem.

Over de Dag

Hoe werkt het?

Bij een opstelling wordt er gewerkt met representanten. Iemand wordt gevraagd om je vader of moeder te representeren en neemt een plek in de ruimte in. Het is fascinerend hoe de representant de energie van die persoon ervaart en ook voelt wat die persoon als spanning bij zich draagt. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het systeem voordoen. De begeleider zorgt ervoor dat de opstelling de meest positieve uitwerking heeft op het systeem, waardoor de vraagsteller meer rust en vrijheid kan ervaren en zijn leven lichter kan leven.

We beginnen altijd met muziek en een visualisatie om in de goeie stemming/sfeer te komen. Er is een korte uitleg over wat systemisch werk inhoudt en daarna wordt geïnventariseerd wie een vraag in wil brengen. De dag wordt verder vooral gevuld met het doen van opstellingen.

Welke vragen kunnen verhelderd worden d.m.v. een opstelling?

 • Een gevoel van onvrede, niet gelukkig zijn, leegte.
 • Schuldgevoelens
 • Depressieve gevoelens
 • Burn-out, overspannen zijn
 • Relatieproblemen
 • Verwerking van scheiding
 • Terugkerende angst, boosheid of verdriet
 • Lichamelijk klachten zonder aanwijsbare oorzaak
 • Verslavingen
 • Verstoorde familierelaties
 • Bindingsangst
 • Moeilijk beslissingen kunnen nemen in het leven
 • Negatieve gevoelens ten opzichte van jezelf
 • Ouder-kind vraagstukken

Wie zijn de begeleiders?

Deze dag wordt verzorgd door Ymkje de Vries en Rennie Hoekstra

Wij zijn gecertificeerd