Wie is Rennie?

Mijn missie is: een bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld door mensen te ondersteunen in hun proces van ontwikkelen, zodat zij er beter voor zichzelf kunnen zijn en daardoor ook een betere relatie met alle mensen in hun naaste omgeving kunnen hebben.

Hier ben ik mee begonnen door Gordontrainster te worden: ouders leren op zo’n manier te communiceren met hun kinderen dat die zich gehoord en gezien voelen en dat ouders blij kunnen zijn met hun rol als ouder. Communicatie is de motor in alle relaties, als dit gebeurt vanuit begrip en respect voor elkaar met als doel elkaar de ruimte te geven zijn eigenheid te ontwikkelen, dan is dat prachtig! Tijdens alle functies die ik heb vervuld is de Gordonmethode een basis gebleven. 

Ik heb gewerkt als groepsleidster, gezinshulpverlener bij GGZ-instellingen en sociaal werker in een dorpenteam en coach voor zowel kinderen als volwassenen.

De kindertolk opleiding kwam op mijn pad, wat een prachtige manier is om vanuit het kind, als spiegel met zijn gedrag of ziek zijn, te ontdekken waar de ouder nog kan werken aan zijn eigen ontwikkeling. Het kind heeft een speciale verbinding met de ouder op onbewust niveau en raakt de ouder daar waar hij nog iets te leren heeft.  

Voor mijn eigen proces en ook om anderen beter te kunnen begeleiden, deed ik de opleiding tot systemisch werker (familie- en organisatie opstellingen). Deze werkwijze kan inzicht geven in bv. de volgende vraag: hoe kan het dat ik me niet gelukkig voel terwijl ik een leuke baan heb, een lieve man/vrouw en kinderen en een mooi huis? Wat speelt er onbewust in mijn familiesysteem en wat draag ik met me mee en hoort niet bij mij?

Als gezinshulpverlener heb ik veel ouders en kinderen begeleid die te maken kregen met een echtscheidingssituatie en alle gevolgen daarvan, zoals o.a. in een samengesteld gezin komen wonen. Wat zijn de gevolgen voor zowel de (stief)ouders als de kinderen. Iedereen krijgt te maken met verlies, ouders op een andere manier dan de kinderen, zij missen het veilige gezin/huis, de vertrouwde omgeving, vriendjes, school etc. Om ouders en kinderen hierin beter te kunnen ondersteunen heb ik een cursus over begeleiden bij rouw- en verlies gevolgd. 

Voor mensen die graag in de natuur zijn en daar een verbinding mee voelen heb ik de opleiding tot wandelcoach gedaan. Het is prachtig hoe de omgeving je snel bij de kern van je vraag kan brengen.

Als goede aanvulling op alle bovenstaande opleidingen/trainingen heb ik de NLP Practitioner, Master Practitioner en NLP Coach opleidingen gedaan.

Als Master Coach bij Kies Koers gebruik ik de ervaring die ik heb met het doorleven van mijn eigen levensvragen en daarnaast alle ervaring en kennis opgedaan tijdens de opleidingen en het werk wat ik tot nu toe mocht uitvoeren. 

Mijn wens is dat ik nog veel volwassenen en kinderen mag ondersteunen bij hun levensproces.

In mijn vrije tijd schilder ik graag, ik wandel en houd van actieve vakanties. 

De uitspraak van Søren Kierkegaard spreekt mij aan: “Het leven wordt voorwaarts geleefd en kan achterwaarts begrepen worden”.

Andere teamleden

Afbeelding

Ymkje

Gecertificeerd trainer

Kieskoers NLP - Ellen Boswinkel

Ellen

Gast-trainer

Foto Joke Fabriek NLP deelnemer

Joke

Gast-trainer

Afbeelding

Johanna

Kantoormanager

Gecertificeerd opleidingsinstituut​